Skip to content
Select language

Повърхностно отводняване

Отводнителните системи за повърхностни води са от съществено значение за безопасното отвеждане на излишната вода, която се натрупва на земята при обилни валежи. Отводнителните системи, под формата на линейни отводнители или точкови оттоци, надеждно събират дъждовната вода от непропускливи повърхности, транспортират я и я отвеждат в подземни мрежи.

Тъй като дъждовната канализация може да се използва в различни обекти като летища, промишлени и логистични съоръжения, също и за обществени площади, при избора на подходяща система трябва да се вземат предвид характеристиките и особеностите на конкретното приложение.

Намерете подходящата система за вашия проект, като изберете един от разделите по-долу – от ултратежка до лека, а защо не и по индивидуален дизайн.

 

Отводнителни системи за зони, подложени на екстремни натоварвания и динамични сили

Линейното отводняване, инсталирано в промишлени площадки, контейнерни терминали и летища, често е изложено на екстремни повърхностни натоварвания и динамични сили, вследствие на съчетаването на различни модели на движение (ускоряване, спиране, завиване), странични движения и разнообразни конфигурации на колелата.
Системите от отводнителни улеи по-долу са с доказана ефективност в зони с повишени изисквания, подложени на изключително тежки натоварвания и сили.

Сравняване на препоръчаните продукти

FASERFIX SUPER
FASERFIX BIG BLS
RECYFIX HICAP F
Изключително устойчиви на тежки натоварвания и динамични сили.
Издръжлива отводнителна система за индустриални зони с екстремни натоварвания и динамика, дължащи се на тежкотоварен трафик.
Отводнителен улей с висок капацитет на водопоглъщане за зони, подложени на екстремни натоварвания и динамични сили.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до F 900
до F 900
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300, 400, 500
200, 300
1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Фибро-армиран бетон
Водоплътен бетон като сглобяем стоманобетонен елемент
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Кантова система
Кантова система

Ъглов кант от поцинкована стомана или сферографитен чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Рамка от поцинкована стомана или неръждаема стомана с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Решетки от сферографитен чугун
– Решетки от сферографитен чугун дизайн GUGI

– Чугунени решетки
– GUGI дизайн на чугунена решетка

Водозадържаща горна част от чугун с прорези

Специални характеристики
Специални характеристики

– SIDE-LOCK, система за заключване без болтове
– 16 точки за закрепване на решетката/метър

– При натоварване на осите до 100 t
– Вече с интегриран стоманобетонен профил
– Строителни дължини 4 и 5 м;
– Безвинтово бързо заключване SIDE-LOCK
– Възможност за 16-кратно фиксиране на отводнителната решетка на метър
– Фабрично монтирана PE вложка за пространствено съединение за абсорбиране на топлинните напрежения по цялата повърхност в надлъжна посока
– Устойчив на 4 различни класа на натоварване
– FDE бетон с клас на якост C60/75

– Възможни са инсталации с овална линия
– Големи обеми на улеите за задържане
– Възможно е да се изпълни улей без решетката с прорези, например под зелени площи
– Кабелните инсталации могат да се прокарват през гърловините на улея

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Вграден наклон (150, 200, 300)
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Референтни акценти

Запознайте се с начина, по който нашите продукти са използвани в приложения за екстремни условия на работа. Оставете се да почерпите вдъхновение.

Отводнителни системи за тежки натоварвания

Непрекъснатият трафик от камиони, мотокари и товарни превозни средства може да постави високи изисквания към отводнителните улеи. Цялата отводнителна система (улеи и инсталация) трябва да бъде проектирана така, че да се справя със съответното статично тегло на товара.

Посочените по-долу линейни отводнителни системи предлагат на околната среда издръжливи съоръжения за надеждна експлоатация в съчетание с практичен дизайн.

Сравняване на препоръчаните продукти

FASERFIX KS
RECYFIX NC
RECYFIX MONOTEC
FASERFIX POINT KS
Ефективен отводнителен улей за зони с движение на превозни средства и пешеходци.
Висококачествен подсилен полипропиленов отводнителен улей.
Здрава монолитна отводнителна система за зони с често движение.
Точково отводняване за обществени и търговски пространства
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до E 600
до D 400
до E 600
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300, 400
100; 200
30/30, 40/40
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Фибро-армиран бетон
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Модифициран полипропилен (PP) , 100 % рециклиран композит
Армиран с фибри бетон
Кантова система
Кантова система

Рамка от поцинкована или неръждаема стомана с дълбочина на вмъкване 20 x 20 mm

Оформен като неразделна част от тялото на отводнителния улей

Подсилен поцинкован стоманен кант, височина на канта= 20 mm

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Дизайнерски решетки FIBRETEC и METROPOLIS
– Перфорирани решетки
– Мрежовидни решетки GUGI
– Мрежовидни решетки
– Надлъжни решетки
⇒ Изработени от сферографитен чугун, композит, поцинкована или неръждаема стомана

Лят чугун

Интегрирана отличена с награди решетка FIBRETEC безопасна за пропадане на токчета

– Надлъжни шлицови решетки
– Чугунена решетка GUGI (черна или сребърна)

Специални характеристики
Специални характеристики

– SIDE-LOCK, система за заключване без болтове
– Опционално закрепване с планка и болт за всяка решетка

– Улей и покритие = един компонент
– Самоцентриращ се винт –> автоматично намира правилната позиция
– Полипропиленовото тяло на улея може лесно да се обработва на място

– Голям обем на задържане, въпреки тясното тяло на отводнителния улей
– Монолитен отводнителен улей
– Устойчив на вандализъм
– Лесно почистване чрез ревизионната кутия

– Патентована система SIDE-LOCK за заключване на решетките без аксесоари
– Може да се използва без решетка
– Предварително оформените отвори от четирите страни позволяват свързване към канализацията

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Вграден наклон
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

 

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Отводнителни системи, подложени на средни натоварвания

Обществените и търговските зони, като паркинги, търговски обекти, бизнес центрове, учебни заведения и железопътни гари, са подложени на интензивни движения от превозни средства и пешеходци.

Този тип среда изисква отводнителни системи с дълготрайност, устойчивост и естетически дизайн, с декоративни и обезопасени от пропадане на токчета дъждоприемни решетки или дискретни детайли на повърхността, които да допълват съвременния дизайн.

Системите по-долу отговарят и надхвърлят всички изисквания за обществени и търговски приложения, дори за повърхности, изложени на случаен интензивен трафик от обслужващи превозни средства.

Сравняване на препоръчаните продукти

RECYFIX PRO
RECYFIX PLUS
ШЛИЦОВИ УЛЕИ
Устойчива на корозия отводнителна система за търговски и обществени площи.
Издръжлив отводнителен улей със защитен ръб.
Дискретен шлицов отводнителен улей за обществени пространства, търговски и бизнес центрове и фасади.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
up to D 400
до D 400
до D 400
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300
100, 140, 200, 300
100 ; 150; 200
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Полипропилен (PP), 100% рециклиран композит
Кантова система
Кантова система

Композитна рамка 20 x 20 mm дълбочина на полагане

Вграден кант от поцинкована или неръждаема стомана

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Надлъжна решетка
– GUGI дизайн на решетки
– Мрежести решетки
– Дизайнерски решетки FIBRETEC и METROPOLIS
⇒ Изработени от сферографитен чугун, полиамид, поцинкована стомана, неръждаема стомана

– Перфорирани решетки
– Mрежовидни решетки
– Mрежовидни решетки дизайн GUGI
⇒ Изработени от сферографитен чугун, поцинкована стомана, неръждаема стомана

– Отводнителни решетки с прорези, изработени от поцинкована или неръждаема стомана (V2A, V4A)
– Шлицови капаци с два прореза
– Симетрични и асиметрични версии

Специални характеристики
Специални характеристики

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– Ниско тегло, лесен за работа и монтаж
– Улейното тяло може лесно да се обработва, да се реже по размер на място

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– Ниско тегло
– Стоманеният ъглов кант позволява спазването на права линия на асфалтирани повърхности
– Улейното тяло, изработено от полипропилен, може лесно да се обработва, реже и пробива на място

– Уникална технология за свързване на шлицовите капаци
– Преместваема ревизионна кутия

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Отводнителни системи за площи, подложени на леки натоварвания

Когато става въпрос за линейно отводняване на площи като покривни тераси, плоски покриви, балкони и фасади, отводнителните системи трябва да бъдат с естетическа визия, безопасни, с възможност за плитък монтаж и чрез изравняване с нивото на настилката да не представляват пречка за преминаване.

Системите, монтирани в дворове, обществени паркове и озеленени площи, могат да бъдат подложени на интензивно пешеходно движение, както и на лек трафик от обслужващите превозни средства, поради което трябва да се определи подходящо натоварване на отводнителния улей.

Гамата от системи на HAURATON за приложения с ниско натоварване съчетава хидравлична функционалност с елегантен дизайн, като се предлагат различни дълбочини на улеите и разнообразни отводнителни решетки до клас на натоварване C 250.

Сравняване на препоръчаните продукти

RECYFIX STANDARD
RECYFIX POINT
TOP X
DACHFIX STEEL
DACHFIX POINT
Отводнителен улей от рециклиран полипропилен, подходящ за пешеходен и лек автомобилен трафик.
Точково отводняване на павирани площи: дворове, пешеходни алеи и обществени площади и пространства.   
За частни имоти, като алеи, дворове, тераси и градини.
Отводняване за фасади, плоски покриви и балкони в съответствие с нормативните изисквания.
Отводнителен сифон за плоски покриви, балкони и покривни тераси.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
up to C 250
до C 250
A 15
A 15
A 15
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300
30/30
115, 135, 155, 205, 255
30/30; 40/40
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Композит, черен или сребрист
Поцинкована или неръждаема стомана
Кантова система
Кантова система

Вграден полипропиленов кант (видим на повърхността)

Поцинкована стомана
или неръждаема стомана

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Mрежовидни решетки
– Перфорирани решетки
– Mрежовидни решетки зс дизайн GUGI
⇒ Изработени от сферографитен чугун, поцинкована стомана или неръждаема стомана

– Дизайн на звездовидна отводнителна решетка от сферографитен чугун
– Надлъжна решетка от сферографитен чугун
– Поцинкована стоманена мрежа

– Мрежести отводнителни решетки
– Отводнителни решетки с шлиц

– Дизайн на отводнителната решетка FIBRETEC
– Надлъжно оребрени решетки
– Перфорирани решетки
⇒ Изработени от композит, поцинкована или неръждаема стомана

– Надлъжно оребрена решетка
– Mрежовиднa решетка
⇒ Изработена от поцинкована или неръждаема стомана

Специални характеристики
Специални характеристики

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– PP рамка за спиране на страничните движения
– Ниско тегло
– Улейното тяло, изработено от PP, може лесно да се обработва, реже и пробива на място

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж – цялостно точково отводняване чрез един компонент
– Възможност за многостранно адаптиране: опции за свързване странично/вертикално, рамка за закрепване за регулиране на височината
– Централна връзка към канализационната система
– Вграден сифон против миризми

– Много възможности за дизайн, отводнителни улеи и аксесоари в черно или сребристо
– Възможност за монтаж директно в настилката
– Безболтово заключване на решетката благодарение на сигурното закрепване

– Регулиране на височината
– Перфорация в основата, свързване на място

– Регулиране на височината чрез модулна конструкция
– Възможности за свързване на канализационен клон и тръбна връзка

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Решения за отводняване по индивидуален дизайн

Съвременната архитектура може да постави специфични изисквания към повърхностното отводняване не самои по отношение на дължина, ширина и височина, нодоста често и като дизайн. Въпреки че нашата стандартна гама от отводнителни улеи предлага подходящи решения за повечето приложения, проектите могат да изискват системите да бъдат специално персонализирани, за да съответстват на уникалните характеристики на дизайна и да отговарят на специфичните нужди на конкретно място.

Можем да предоставим персонализирани решения за отводняване, които да отговарят на специфичните изисквания по отношение на естетиката и функционалността. Отводнителните улеи и решетките могат да се произвеждат от различни материали, с многоъгълни или радиални дизайни за извити инсталации. Специализиран екип работи с вас от ранния етап на проектиране, за да обсъди изискванията към дизайна, до производството, доставка и съдействие при монтажа на място.

Персонализиран ШЛИЦОВ УЛЕЙ
Елегантна, почти невидима отводнителна система за зони и площади с високи естетически изисквания.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
NW 100 – 150
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Неръждаема стомана (V2A CNS 1.4301, V4A CNS 1.4571) и поцинкована стомана (поцинковани ленти или горещо поцинковани)
Кантова система
Кантова система

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Променлива ширина на шлица
– Капаци с двоен шлиц
– Асиметрични и симетрични

Специални характеристики
Специални характеристики

– Тялото на улея може да бъде перфорирано от едната или от двете страни
– Разнообразни решения с многобройни височини на шийката за съответните класове на натоварване
– Възможност за многоъгълно и радиално проектиране
– Всякакъв размер (радиус, ширина, височина)

 

 

Наклон
Наклон

Възможна е всякаква конфигурация, например вграден наклон

Търсене на продукти HAURATON

Търсите конкретен продукт за отводняване? С помощта на търсачката на продукти ще откриете правилния отводнителен улей за Вашия проект и допълнителна информация за улеснение на проектирането, като илюстрации на продукти, технически чертежи (CAD) информационни карти, текстове за търгове.

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
Открийте многообразие от улейни тела: Използвайте филтрите (номинална ширина, строителна височина и т.н.), за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Открийте многообразието от дизайни на отводнителните решетки: Използвайте филтрите Клас на натоварване, Тип на покритието, Материал и др., за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Комбинираните артикули включват улейно тяло и решетка. Използвайте филтрите (клас на натоварване, номинална ширина и др.), за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Решетката и тялото на улея се обединяват в един стабилен компонент в монолитния улей. Филтрирайте по номинална ширина или строителна височина, за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Това е шлицов улей с плоско тяло. Използвайте филтъра „Височина“, за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Отводнителният улей DACHFIX свързва трайно и сигурно улея DACHFIX STEEL с точковият отток DACHFIX POINT и по този начин осигурява директна връзка с канализацията.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Тези теми може да ви интересуват:

Вие сте на тази страница:

Отводняване

Отводнителни системи за ефективно управление на дъждовната вода

Други основни компетенции можете да откриете тук:

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?