Skip to content
Select language

Здравина и издръжливост на отводнителните улеи за пристанища

Товарните пристанища имат съществена роля в транспортирането на стоки в глобален мащаб. Те са ключовите звена за успешна международна търговия и на тях се полагат над 95 % от карго внос и износ.

Този тип инфраструктура се нуждае от ефикасни системи за отводняване на повърхностните води, за да предотврати евентуални прекъсвания на всички операции при екстремни климатични условия. Системите за отводняване на пристанища е необходимо да притежават определени характеристики, за да се справят с оперативните изисквания към площите за отводняване.

 

Свържете се с нас

Важни фактори при системите за отводняване на пристанища

Товарните пристанища и контейнерните терминали създават възможно най-сложното предизвикателство по отношение системите за отводняване на повърхностните води. Защо това е така?

1. Въздействие от тежкотоварни превозни средства

устойчиви-отводнителни-улеи-за-екстремно-натоварване-и-неблагоприятен-климат

Терминалните трактори, мотокарите, тежкотоварните камиони, контейнеровозите, вилковите повдигачи,  ричстакерите и контейнерните влекачи се използват за преместване и транспортиране на карго контейнери.  Най-често използваният тип контейнер за международен морски транспорт е с дължина от 40 фута. Самите те могат да имат максимално допустим товар от 29 тона и ричстакери с товароносимост от над 100 тона.

Тежкотоварните камиони могат да упражнят голямо натоварване върху отводнителните системи на пристанищата. Поради тази причина те трябва да бъдат здрави, устойчиви и достатъчно надеждни да издържат на екстремните натоварвания от оперативните машини, също така и на  динамичните натоварвания  от маневриращите превозни средства при завиване, спиране и ускоряване.

2. Изисквания спрямо непрекъснатия трафик в пристанищата

отводнителни-улеи-издръжливи-на-постоянно-натоварване-и-маневри

Тъй като повечето контейнерни терминали са в непрекъснат 24-часов оперативен режим, повърхностите са подложени на изключително интензивен трафик.

Като се има предвид интензитета на трафика върху повърхността, както и тежкотоварните обслужващи машини, системите за отводняване на пристанищата трябва да  бъдат с висока степен на устойчивост, за да се справят в условията на постоянните натоварвания.

3. Замърсени повърхности

отводнителни-системи-за-складови-терминали-пристанищни-зони

Различни видове химикали и замърсявания са често срещани като резултат от ежедневната дейност в пристанищата. Въглеводороди (гориво, масла и т.н.), тежки метали (напр. Спирачна прах), пластмасови или гумени частици и дори опасни субстанции могат да се натрупат по повърхността.

Тези замърсители могат да представляват значителна заплаха за околната среда, тъй като е възможно да проникнат в крайбрежните води  или да бъдат изпуснати в естествените водни течения или в канализационната мрежа.

ХАУРАТОН предлага ефективно третиране на повърхностните води със системата DRAINFIX CLEAN, като подпомага с пречистването на повърхностните води  в зоните с интензивна индустриална и логистична дейност.   Свържете се с нас, за да научите повече.

4. Корозивна среда в пристанищата

отводнителен-улей-за-пристанища-с-голям-капацитет-устойчиви-на-замърсяване

Повърхностите на карго пристанищата често са мръсни, омазнени с наличие на корозивни елементи. Системите за отводняване са изложени на въздействието на различни видове корозивни елементи като например химични соли, сулфатен прах, повишена влажност, екстремни температури, силна  UV радиация, пясъчна абразия, въглеводородни горивни остатъци, различни насипни суровини и други елементи.

Системите за отводняване на пристанища и контейнерни терминали трябва да бъдат съобразени със специфичните условия, а решенията да бъдат проектирани с елементи, произведени от здрави и устойчиви материали с висока степен на издръжливост срещу корозивни вещества.

5. Големи прилежащи площи

отводнителни-улеи-за-големи-площи-висока-степен-на-издръжливост-срещу-корозивни-вещества

Обилните дъждове и екстремните метеорологични условия водят до концентриране на сериозни водни количества по повърхността.

Съвкупността от добре проектирана отводнителна система, с прецизни хидравлични оразмеряване и правилния избор на ХАУРАТОН система за отводняване на пристанища с необходимият хидравличен капацитет, дава гаранция за това, че прилежащите зони ще бъдат ефективно отводнени, което ще гарантира поддържането на нормален работен процес на съоръженията и безопасна среда.

Свържете се с нас

Системи за отводняване на пристанища и контейнерни терминали

ХАУРАТОН е предоставил системи за отводняване на повече от 100 ключови пристанища, карго пристанища и контейнерни терминали по цял свят. Взимайки под внимание специфичните изисквания, на които трябва да отговори отводнителната система, решенията за отводняване на пристанища от ХАУРАТОН са високо ценени, благодарение на доброто си представяне и надеждност.

По-надолу са включени три различни отводнителни системи, които отговарят на предизвикателствата, свързани с отводняването на пристанища и контейнерни терминали.

Решения за отводняване на пристанища, кейове и пътнически терминали

Огледален ефект на решетките от полирана неръждаема стомана от серията FASERFIX
Дизайнерска решетка от полирана неръждаема стомана с огледален ефект „Яхт клуб де Монако“

HAURATON предлага широк набор от системи за линейно отводняване подходящи за  крайбрежни и речни зони, и за зони с обществен достъп, като например яхтени пристанища, пешеходни зони, пристанища и пътнически терминали за обслужване на круизни кораби и фериботи.

За тези зони са необходими отводнителни системи със следните характеристики:

  • Здрави, безопасни и практични системи, проектирани за публични пространства с предвиден интензивен човекопоток

  • Висока степен на антикорозионна защита за по-голяма дълготрайност в условията на среда с по-сурови климатични условия

  • Декоративен и естетичен облик, който да допълва и подчертава стойността на архитектурното решение

  • Отводняване, филтриране и третиране на замърсените води, за подпомагане на екологията на пристанищната среда

Отводняване на Марина пристанище Гдиня
FASERFIX SUPER geplaatst in de haven van Gdynia

Сравнение между различните видове отводнителни улеи, подходящи за пристанища и контейнерни терминали

FASERFIX SUPER
FASERFIX BIG BLS
DRAINFIX CLEAN
RECYFIX HICAP F
Издръжлива отводнителна система за търговски зони с екстремни натоварвания, дължащи се на интензивен трафик
Издръжлива отводнителна система за индустриални зони с екстремни натоварвания и динамика, дължащи се на тежкотоварен трафик.
Здрав и устойчив отводнителен улей с филтриращ субстрат за пречистване на дъждовни води във всички видове транспортни и индустриални зони
Отводнителен улей с голям водопоглъщащ капацитет с шлицова решетка за зони, подложени на екстремни натоварвания и динамични сили.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до F 900
до F 900
до F 900
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300, 400, 500
200, 300
200, 300, 400
1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Армиран с фибри бетон
Водоплътен бетон като сглобяем стоманобетонен елемент
Армиран с фибри бетон или полипропилен (PP)
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит 
Кантова система
Кантова система

Рамка от поцинкована стомана или чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Рамка от поцинкована стомана или неръждаема стомана с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

В зависимост от версията с FASERFIX или RECYFIX: поцинкована, стоманена или чугунена рамка с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Чугунени решетки
– GUGI дизайн на чугунена решетка

– Чугунени решетки
– GUGI дизайн на чугунена решетка

Чугунени решетки

Сферографитен чугун с отвори

Специални характеристики
Специални характеристики

– Безвинтово бързо заключване SIDE-LOCK
– Възможност за 16-кратно фиксиране на отводнителната решетка на метър

– При натоварване на осите до 100 t
– Вече с интегриран стоманобетонен профил
– Строителни дължини 4 и 5 м;
– Безвинтово бързо заключване SIDE-LOCK
– Възможност за 16-кратно фиксиране на отводнителната решетка на метър
– Фабрично монтирана PE вложка за пространствено съединение за абсорбиране на топлинните напрежения по цялата повърхност в надлъжна посока
– Устойчив на 4 различни класа на натоварване
– FDE бетон с клас на якост C60/75

– Пречистване на дъждовни води чрез повърхностна филтрация.
– Филтърният субстрат CARBOTEC 60  – има висок капацитет на пречистване и надеждно задържане на замърсителите в продължение на няколко години
– Голям обем на задържане от 71 до макс. 110 литра/отводнителен улей
– Одобрение на DIBt Z-84.2-7
– DWA-A 102: 97% ефективност
– DWA-M 153: Ефективност D=0,06

– Възможни са инсталации в радиална линия
– Големи отводнителен обем и за задържане
– Възможност за инсталиране на улеи без чугунена решетка, например под зелени площи
– Кабелните инсталации могат да бъдат проведени през кухините на улея

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон
– Вътрешен наклон

– Постоянна дълбочина

– Постоянна дълбочина

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Други сфери на приложение, които могат да ви бъдат интересни

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?