Skip to content
Select language

DACHFIX STEEL

Отводняване за фасади, плоски покриви и балкони в съответствие с нормативните изисквания.

Вашите предимства с DACHFIX STEEL

Отводнителните улеи DACHFIX STEEL са специално разработени за надеждно и безопасно отводняване на фасади, плоски покриви, балкони и покривни тераси. Стабилните, защитени от корозия отводнителни улеи, изработени от поцинкована или неръждаема стомана, трайно предпазват сградите от задържане на вода, като същевременно осигуряват достъпни входове и изходи.

Системите отговарят на високите архитектурни изисквания, като предлагат различни дизайни на отводнителните решетки: с шлицове, мрежовидни, перфорирани или надлъжно оребрени, както и избор от материали – композит, поцинкована или неръждаема стомана. Те осигуряват надеждно и сигурно прагово отводняване, без бариери и отговарят на принципите за проектиране на достъпни сгради съгласно DIN 18040.

 • Оттичане под надстилката; вертикална или хоризонтална връзка чрез улей в напречното сечение към DACHFIX POINT
 • Богата гама видове отводни­телни улеи с различни констру­ктивни ширини (115-255 мм) и височини (45-150 мм)
 • Надеждна система за лесно свързване на елементите на улея и допълнителна опция за фиксиране на решетката
 • Допринасят за лесно достъпна среда за хора със затруднено придвижване, инвалидни и детски колички
 • Пред­варително заготвени отвори DN/OD 75 и DN/OD 110 за раз­лични възможности за свър­зване
 • Практично регулиране на височината с четири болта за нивелиране върху неравни повърхности
 • Лесни връзки, чрез предвари­телно заготвени отвори до мястото на отводняване
 • Уникална челна плочка, която може лесно да се фиксира с помощта на клипс

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
Открийте многообразие от улейни тела: Използвайте филтрите (номинална ширина, строителна височина и т.н.), за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Открийте многообразието от дизайни на отводнителните решетки: Използвайте филтрите Клас на натоварване, Тип на покритието, Материал и др., за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Отводнителният улей DACHFIX свързва трайно и сигурно улея DACHFIX STEEL с точковият отток DACHFIX POINT и по този начин осигурява директна връзка с канализацията.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Show descriptions Hide descriptions

Челна плочка за входния и изходния отвор на улея с функция клипс за сигурно заключване

Допълнително регулиране на височината за всички ширини и височини

Оптимална функция за закрепване на стена (4 пъти на линеен метър)

Опция за свързване – напречно сечение (4x на страна)

Преходен елемент за отвор за винт

Отвор за винт

Тип на рамковия елемент DACHFIX POINT 150

Рамков елемент DACHFIX POINT тип 55 и тип 70

Отводнителен улей, изработен от поцинкована стомана, неръждаема стомана, с различни ширини и височини, с предварително перфорирани отвори за пробиване DN/OD 75 и DN/OD 110 за оптимална възможност за свързване

Различни варианти на решетки, например шлицови решетки, мрежовидни решетки, перфорирани решетки и надлъжни решетки, от следните материали: рециклиран композит, поцинкована стомана, неръждаема стомана.

Опции за решетки DACHFIX POINT, напр. мрежовидни решетки, надлъжни решетки

Отвор за винт за свързване към отводнителния сифон, по избор и за свързване в улея

Пресечна точка

Заключваща система за лесно свързване към тялото на отводнителния модул или опционално винтово закрепване на решетката, с възможност за надграждане по всяко време

Отводнителен сифон DACHFIX, изработен от поцинкована или неръждаема стомана, за връзки в изолирани зони на открито

Варианти на решетки за отводнителния сифон DACHFIX, например шлицови решетки, мрежовидни решетки, надлъжни шлицови решетки,

Улеи от поцинкована стомана или от PE-PP с фиксирана височина, с или без възможност за промяна на височината,г оляма дължина за ефикасен монтаж

Аксесоари
DACHFIX STEEL

Уникален дизайн на отводнителния сифон: DACHFIX отводнителен сифон

DACHFIX отводнителен сифон

Когато става въпрос за отводняване на тераси, веранди и други архитектурни елементи, където е положена и допълнителна топлоизолация, се налага използването на отводнителни улеи с ниска строителна височина. В този случай няма възможност за връзка (вертикална или хоризонтална).

Отводнителният сифон DACHFIX се поставя върху хидроизолацията, за да отведе водата от улея до точка на заустване извън конструкцията; с възможност за вертикална или хоризонтална връзка с тръба, разположена на поне 15 cm по-ниско от котата на улея.

 • Всички видове отводнителни решетки осигуряват еднакъв външен вид с улеите DACHFIX STEEL (шлицови, мрежовидни или надлъжно оребрени)

 • Позволява вертикално или хоризонтално свързване заустване под повърхността

 • Размерите дават възможност за монтаж със стандартни плочки 25 x 25 cm, без да се налага рязане

 • 2 дизайна на отводнителни сифони, произведени от поцинкована или неръждаема стомана, съвместими с всички улеи от DACHFIX STEEL

Видеа

Инсталация на DACHFIX фасадно отводняване
DACHFIX отводняване за достъпна среда

HAURATON референции

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?