Skip to content
Select language

DACHFIX STEEL

Отводняване за фасади, плоски покриви и балкони в съответствие с нормативните изисквания.

Вашите предимства с DACHFIX STEEL

Отводнителните улеи DACHFIX STEEL са специално разработени за надеждно и безопасно отводняване на фасади, плоски покриви, балкони и покривни тераси. Стабилните, защитени от корозия отводнителни улеи, изработени от поцинкована или неръждаема стомана, трайно предпазват сградите от задържане на вода, като същевременно осигуряват достъпни входове и изходи.

Системите отговарят на високите архитектурни изисквания, като предлагат различни дизайни на отводнителните решетки: с шлицове, мрежовидни, перфорирани или надлъжно оребрени, както и избор от материали – композит, поцинкована или неръждаема стомана. Те осигуряват надеждно и сигурно прагово отводняване, без бариери и отговарят на принципите за проектиране на достъпни сгради съгласно DIN 18040.

 • Оттичане под надстилката; вертикална или хоризонтална връзка чрез улей в напречното сечение към DACHFIX POINT
 • Богата гама видове отводни­телни улеи с различни констру­ктивни ширини (115-255 мм) и височини (45-150 мм)
 • Надеждна система за лесно свързване на елементите на улея и допълнителна опция за фиксиране на решетката
 • Допринасят за лесно достъпна среда за хора със затруднено придвижване, инвалидни и детски колички
 • Пред­варително заготвени отвори DN/OD 75 и DN/OD 110 за раз­лични възможности за свър­зване
 • Практично регулиране на височината с четири болта за нивелиране върху неравни повърхности
 • Лесни връзки, чрез предвари­телно заготвени отвори до мястото на отводняване
 • Уникална челна плочка, която може лесно да се фиксира с помощта на клипс

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
Открийте многообразие от улейни тела: Използвайте филтрите (номинална ширина, строителна височина и т.н.), за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Открийте многообразието от дизайни на отводнителните решетки: Използвайте филтрите Клас на натоварване, Тип на покритието, Материал и др., за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Отводнителният улей DACHFIX свързва трайно и сигурно улея DACHFIX STEEL с точковият отток DACHFIX POINT и по този начин осигурява директна връзка с канализацията.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Уникален дизайн на отводнителния сифон: DACHFIX отводнителен сифон

DACHFIX отводнителен сифон

Когато става въпрос за отводняване на тераси, веранди и други архитектурни елементи, където е положена и допълнителна топлоизолация, се налага използването на отводнителни улеи с ниска строителна височина. В този случай няма възможност за връзка (вертикална или хоризонтална).

Отводнителният сифон DACHFIX се поставя върху хидроизолацията, за да отведе водата от улея до точка на заустване извън конструкцията; с възможност за вертикална или хоризонтална връзка с тръба, разположена на поне 15 cm по-ниско от котата на улея.

 • Всички видове отводнителни решетки осигуряват еднакъв външен вид с улеите DACHFIX STEEL (шлицови, мрежовидни или надлъжно оребрени)

 • Позволява вертикално или хоризонтално свързване заустване под повърхността

 • Размерите дават възможност за монтаж със стандартни плочки 25 x 25 cm, без да се налага рязане

 • 2 дизайна на отводнителни сифони, произведени от поцинкована или неръждаема стомана, съвместими с всички улеи от DACHFIX STEEL

Видеа

Инсталация на DACHFIX фасадно отводняване
DACHFIX отводняване за достъпна среда

HAURATON референции

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?