Skip to content
Select language

DRAINFIX CLEAN

Отводнителен улей с филтриращ субстрат за ефективно пречистване на замърсени повърхностни води.

wizualizacja kanał odwadniająco podczyszczający DRAINFIX CLEAN

Вашите предимства с DRAINFIX CLEAN

DRAINFIX CLEAN има уникалната способност да събира, филтрира и отвежда повърхностните води, преди те да бъдат заустени в канализационни мрежи или естествени водни течения. Системата се състои от филтриращ субстрат CARBOTEC 60, който ефективно пречиства замърсителите, намиращи се в повърхностния воден отток, като гумени частици, въглеводороди, тежки метали и други замърсители.

Произведена от FASERFIX бетон, подсилен с фибри, за допълнителна здравина и стабилност при екстремно тежки натоварвания, системата може да издържи на трафик до клас на натоварване F 900. DRAINFIX CLEAN е идеална система за пречистване на повърхностни води за места, подложени на замърсяване, като например силно натоварени зони и промишлени мощности.

  • Филтърният субстрат CARBOTEC 60 се характеризира с високо съдържание на кар­бонати и добро свързване на разтворените тежки метали и задържане на ултрафини час­тици (от 0,006 до 0,060 mm).
  • Идеален за инсталиране в гъсто застроени зони и повърхности, подложени на интензивен трафик: Необходимостта от по-малък инсталационен обем позволява повече използваема строителна площ
  • Дълги интервали за поддръжка: първа проверка след 10 години (в зависимост от локалните условия), като само филтърна­та утайка трябва да се отстрани и да се подмени с нов субстрат.
  • Представена е в Ръководството на CIRIA SuDS C753 в глава 14: Собствени системи за третиране: за разработване на устойчива, надеждна и гарантирана схема на SuDS
  • Ефективно третиране на TSS (общо суспендирано твърдо вещество) 99,5%, TPH (общо бензинови въглеводороди) 99,9%, 99,8% цинк и мед
  • Одобрен от Германския институт за строителни технологии (DIBt) Z-84.2-7

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Монтаж и поддръжка на отводнителния филтриращ улей

DRAINFIX CLEAN е продукт, който съчетава ниски разходи за монтаж на съоръжение за пречистване на дъждовни води с максимална безопасност за зоните с интензивен трафик. Монтажът е изключително лесен, тъй като единствените допълнителни компоненти са филтърният субстрат и тръбната свръзка, които се поставят в улея.

Стъпки на инсталиране DRAINFIX CLEAN

1. Инсталиране на улейното тяло

Лесно инсталиране с FASERFIX SUPER отводнителни улеи

2. Филтърни тръби, поставени в улея

Изработен от високоустойчива PEHD пластмаса

3. Запълване на филтърния субстрат CARBOTEC 60

За ефективно филтриране на замърсителите    

4. Подравняване на основата с нивелиращо устройство

За надеждно поддържане на нивото на запълване със субстрат

5. Закрепване на решетката

Спестяване на време със системата за заключване без болтове SIDE-LOCK  

Дълги интервали за поддръжка

Поддръжката на отводнителната и филтрираща система е на практика минимална, като се има предвид времето, за което се акумулира слоят със замърсители. Едва когато 1/3 от пространството за задържане се запълни, филтърният субстрат ще трябва да се отстрани. Ако е необходимо, филтърният субстрат може да се допълни отново в системата. С дълги интервали за поддръжка до 10 години (в зависимост от локалните условия), това превръща системата в изключително ефективна и рентабилна с максимална грижа и пречистване на дъждовна вода.

Кратък преглед на компонентите

Опции за свързване

Улей

След пречистване на постъпилите водни количества със системата, DRAINFIX CLEAN има възможност за свързване към канализацията.

Паралелна линия за филтрация

Успоредно с отводнителният улей DRAINFIX CLEAN, може да се прокара втора линия за филтриране, в която да се отвежда водата след почистването.

„Стокхолмска система“

Особено подходящо решение за градските райони, където отпадните води от улиците могат да бъдат ефективно пречиствани и впоследствие използвани за поливане на дърветата.

Видеа

DRAINFIX CLEAN инсталиране

Видеа за приложенията

DRAINFIX CLEAN – събиране, филтриране и отводняване
DRAINFIX CLEAN пречистване на дъждовната вода

HAURATON референции

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?