Skip to content
Select language

DRAINFIX CLEAN

Отводнителен улей с филтриращ субстрат за ефективно пречистване на замърсени повърхностни води.

Вашите предимства с DRAINFIX CLEAN

Отводнителният улей с филтриращ субстрат DRAINFIX CLEAN е инженерно, интелигентно решение за отводняване, което събира, филтрира и отвежда дъждовната вода. Системата се състои от филтриращ субстрат CARBOTEC 100 и отводнителен улей с дренажна тръба. В зависимост от вида на натоварването могат да се използват различни типове отводнителни улеи FASERFIX или RECYFIX. Отводнителните улеи с филтриращ субстрат са предназначени за натоварвания до F 900.

  • Филтърният субстрат CARBOTEC 100 се характеризира с високо съдържание на карбонати и добро задържане на разтворени тежки метали и улавяне на ултрафини частици (0,006 до 0,060 mm)
  • С DIBt сертификат за одобрение Z-84.2-7 и може да се планира в съответствие с изискванията на DWA-A 138/DWA-A 102/DWA-M 153 за постигане на максимална сигурност при планиране и експлоатация
  • Идеален за използване в силно застроени райони и площи, подложени на трафик: По-малкото количество изразходвана площ осигурява по-голяма полезна строителна площ
  • Изключително дълги интервали за поддръжка: първа проверка след 10 години (в зависимост от локалните условия)
  • Задържащ обем от 15 до макс. 137 литра/линеен метър на улея предлага безопасност при силни валежи.
Сравнение на продуктите DRAINFIX CLEAN
DRAINFIX CLEAN FSU
DRAINFIX CLEAN RNC
Пречистване на дъждовна вода за зони с интензивен трафик
Здрави полимерни отводнителни улеи за пречистване на дъждовна вода при средни натоварвания
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до E 600
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
300 – 500
400
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Армиран с фибри бетон
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Кантова система
Кантова система

Ъглов кант от поцинкована стомана или сферографитен чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Формован като неразделна част от тялото на улея

Специални характеристики
Специални характеристики

– SIDE-LOCK, система за заключване без болтове
– 16 точки за фиксиране на решетката/на линеен метър

– Ниско тегло
– Самоцентриращ се винт -> автоматично намира правилната позиция
– Полипропиленовото тяло на улея може лесно да се обработва на място

Необходимост от субстрат (л/м)
Необходимост от субстрат (л/м)
44 до 86
93
Максимално ниво на водата в улея (cm)
Максимално ниво на водата в улея (cm)
8.5 до 28
19
Филтрираща повърхност ( м2/л.м)
Филтрираща повърхност ( м2/л.м)
0.25 до 0.47
0.3 до 0.4
Максимална площ за движение на превозни средства (м2/л.м.)
Максимална площ за движение на превозни средства (м2/л.м.)
до 31.0
до 26.6

Монтаж и поддръжка на отводнителния филтриращ улей

DRAINFIX CLEAN е продукт, който съчетава ниски разходи за монтаж на съоръжение за пречистване на дъждовни води с максимална безопасност за зоните с интензивен трафик. Монтажът е изключително лесен, тъй като единствените допълнителни компоненти са филтърният субстрат и тръбната свръзка, които се поставят в улея.

Стъпки на инсталиране DRAINFIX CLEAN

1. Инсталиране на улейното тяло

Монтаж на тела на улеи DRAINFIX CLEAN
Лесен монтаж, както обикновено с познатите отводнителни улеи FASERFIX SUPER и RECYFIX NC

 

2. Филтърни тръби, поставени в улея

Изработен от високоустойчива PEHD пластмаса

3. Запълване на филтърния субстрат CARBOTEC 100

За ефективно филтриране на замърсителите    

4. Подравняване на основата с нивелиращо устройство

За надеждно поддържане на нивото на запълване със субстрат

5. Закрепване на решетката

Спестяване на време със системата за заключване без болтове SIDE-LOCK  

Дълги интервали за поддръжка

Поддръжката на отводнителната и филтрираща система е на практика минимална, като се има предвид времето, за което се акумулира слоят със замърсители. Едва когато 1/3 от пространството за задържане се запълни, филтърният субстрат ще трябва да се отстрани. Ако е необходимо, филтърният субстрат може да се допълни отново в системата. С дълги интервали за поддръжка до 10 години (в зависимост от локалните условия), това превръща системата в изключително ефективна и рентабилна с максимална грижа и пречистване на дъждовна вода.

Кратък преглед на компонентите

Опции за свързване

Улей

След пречистване на постъпилите водни количества със системата, DRAINFIX CLEAN има възможност за свързване към канализацията.

Паралелна линия за филтрация

Успоредно с отводнителният улей DRAINFIX CLEAN, може да се прокара втора линия за филтриране, в която да се отвежда водата след почистването.

„Стокхолмска система“

Особено подходящо решение за градските райони, където отпадните води от улиците могат да бъдат ефективно пречиствани и впоследствие използвани за поливане на дърветата.

Видеа

DRAINFIX CLEAN инсталиране

Видеа за приложенията

DRAINFIX CLEAN – събиране, филтриране и отводняване
DRAINFIX CLEAN пречистване на дъждовната вода

HAURATON референции

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?