Skip to content
Select language

Импринт

ХАУРАТОН България ЕООД
бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ 105, ет. 2
1504 София България
Тел/Факс: +359 2 9440761
e-mail: info-bg@hauraton.com

Управляващ директор: Красимир Савов

ХАУРАТОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 201060746,

със седалище в град София  и адрес на управление:

“бул. Евлоги Георгиев” № 105,

представлявано от  Инж. Красимир Красимиров Савов

Система за подаване на сигнали за нередности: https://hauratonen.hinweisgeberportal-mittelstand.de/

Отговорник за цялото (също и редакционно) съдържание на този уебсайт
Весела Маркова
ХАУРАТОН България ЕООД

 

Отказ от отговорност:

Този уебсайт е изготвен с възможно най-голяма грижа. Въпреки това не можем да гарантираме, че съдържащата се в него информация не съдържа грешки и е точна. Изключва се всякаква отговорност за вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност от страна на HAURATON.

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?