Skip to content
Select language

AQUAFIX Сепаратор за леки течности, произведен от бетон – Серия P

Бетонови коалесцентни сепаратори за предварително третиране на нефт и лесно утаяващи се твърди частици.

Вашите предимства с AQUAFIX сепаратори за масло/вода, произведени от бетон

В зависимост от вида, стоманобетонните сепаратори имат формата на стоящ цилиндър или кубоид. Сепариращият резервоар е изработен от бетон от клас C40/50 с монолитна структура, гарантираща херметичността на съоръжението, затворен с покривна плоча с капак на шахта от клас D400. Бетоновите сепаратори са предназначени за отстраняване на вещества, получени от нефт, и на общо суспендирани твърди вещества от дъждовните отпадъчни води. Сепараторният резервоар е изработен от бетон, който е химически устойчив на веществата, посочени в параграф 2. 8.1.4.1 от EN 858-1, което означава, че не е необходимо допълнително защитно покритие във вътрешността на резервоара.

  • Възможност е за по-голяма дълбочина на монтажа без облекчителна плоча
  • Резервоари, изработени от стоманобетон с минимален клас C40/50
  • Монолитна, стоманобетонна конструкция
  • Химична устойчивост съгласно EN 858-1
  • Предлагат се версии с утаител и байпас
  • Висок клас на натоварване – до D400

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Дизайн на бетонните сепаратори за масло/вода AQUAFIX

Вътрешните компоненти на въглеводородните сепаратори са изработени от полиетилен или неръждаема стомана. Въглеводородните сепаратори, работещи на принципа на коалесцентните процеси, са стандартно оборудвани с входен елемент с дефлектор, сифонен изходен елемент, кошница с коалесцентен материал и поплавък, който действа като автоматично затваряне, предотвратяващо изтичането на натрупаните в сепаратора нефтени вещества, когато допустимата дебелина на техния слой е надвишена. Към резервоарите са прикрепени транспортни колани, които улесняват разтоварването и товаренето.

 

Области на приложение на бетоновите сепаратори AQUAFIX

Бетоновите сепаратори за въглеводороди се използват в зони с интензивен трафик, там където се изисква среден до висок поток, като например локални пътища, фабрики, градски асфалтирани площи или паркинги.

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?