Skip to content
Select language

Разширение на антиобледенителна площадка, сектор пристигане и заминаване при летище София

Летище София е най-голямото летище в България. Намира се в периферията на града на около 10 км. източно от центъра. Поради своето стратегическо местоположение в  Балканския полуостров, летището изпълнява множество връзки между западна, централна и източна Европа. Това налага през 2000- 2001 г. реализирането на проект за реконструкция, развитие и разширение. Към днешна дата летището разполага с два терминала. Новият Терминал 2, открит през 2006 г., е с годишен капацитет от 2,6 милиона пътници и е разположен върху площ от 56500 m², с допълнителна галерия дълга 200 m.

Продукт Клас на натоварване
200 m от FASERFIX SUPER F 900
118 m от FASERFIX SUPER D 400
31 m от RECYFIX PRO C 250

Местоположение

София, България

Голям хидравличен капацитет за тежки натоварвания

Екипът на ХАУРАТОН България участва активно в проектирането с ефективни, конструктивни решения за оптимално и качествено отводняване на площадката за антиобледеняване. Тъй като площадката се намира в летищната зона изисванията към отводнителната система се отнасят както за висока товароносимост, но също така и за отвеждането на повърхностните води от голяма площ.

Летище София Терминал 1

Специфични характеристики и условия за оптимална ефикасност на отводнителната система

стабилен-отводнителен-улей-с-голям-капацитет-от-фазерфикс-бетон-за-тежки-натоварвания

Предвид високия статут и голямата отговорност на обекта, както и изискванията за динамично натоварване с повишен интензитет,  използването на отводнителни улеи с доказани характеристики и отлично представяне в дългосрочен план, е от изключително значение.

  • Прецизна инсталация: експертна помощ и ангажираност към прилагането на инструкциите за монтаж на отводнителните улеи, гарантират дълъг експлоатационнен живот на инсталациите

  • FASERFIX бетон: улеи, произведени от армиран бетон –  усилен със стъклени нишки, за максимална устойчивост при различните натоварвания върху отводнителната система

  • SIDE LOCK заключваща систeма: в комбинация с допълнителното болтово заключване, гарантира безпроблемна експлоатация и лесно ревизиране на отводнителната система.

  • Сферографитен чугун: дъждоприемните решетки са с изключителна здравина и висок клас на натоварване, с висока якост, еластичност и устойчивост на удар.

Екипът на ХАУРАТОН оказа съдействие, както по време на реализацията, така също и при подготовката на документацията за отводнителните елементи, както и при статичните изчисления и изготвяне на кофражни и арматурни планове

Сектори пристигане и заминаване Терминал 2

зона-пристигане-летище-София-отводняване

Тази зона е достъпна за посетителите на летището, поради това системата за отводняване е важна за следните местоположения:

  • Терминали: трансфер на пътници от и към самолетите

  • Пътища за достъп: пътища и връзки в обсега на летището, свързващи терминалите на пристигащи и заминаващи и останалите съоръжения към летището

  • Обществени пространства: външни зони за обществено ползване

Метростанция „Летище София“

„Това е една напълно различна решетка. Притежава висок хидравличен капацитет. Премислено е всичко – материал, дизайн, повърхност и конструкция. Изключително устойчива на корозия.  Здравината е гарантирана, елипсовидните отвори придават допълнителна елегантност.“

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?