Skip to content
Select language

Хладилна складова база Frigo Stock

С двадесетте си ТИР-гейта, част от тях хладилни, логистичната база ФРИГО СТОК, построена с панелите на Hörmann е идеален пример за компактност в сърцето на големия град.
Хладилен склад ФРИГО СТОК София се простира на 25 000 квадратни метра като общият обем на хладилния склад е 2 500 палетни места, с температури от +8 до -25 градуса. Изграден е и сух склад, който е с капацитет 1 200 палето-места.

Мащабната инвестиция разчита и на дългосрочни наематели, както и на локацията си в рамките на града.

Продукт Клас на натоварване
54 m от FASERFIX®KS 200 F 900
125 m от FASERFIX®KS 100 F 900
33 m от RECYFIX®MONOTEC 100 тип 380 D 400

Местоположение

София, България
Свържете се с нас

Надеждна система за отводняване от ХАУРАТОН

Предвид големите натоварвания от тежкотоварните автомобили, както интензивността на движение и непрекъснат режим на работа на логистичната база, вложените материали и инсталации отговарят на най-високите изисквания за качество и функционалност.

Проектът е разработен максимално детайлно, с взети под внимание всички дадености и изисквания. Системата за отводняване, на която се спира инвеститора, е резултат от подробна разработка и прецизни хидравлически калкулации. Инженерите от ХАУРАТОН предлагат няколко варианта за надеждно функционираща система за отвеждане на повърхностните води, всяка една защитена с приложени анализи. До крайното решение се стига, след като всички предложени конкурентни продукти не покриват предложените от ХАУРАТОН параметри.

Правилен подбор, оразмеряване и позициониране на отводнителните елементи

Отводнителните улеи FASERFIX KS, произведени от армиран с фибри бетон, осигуряват изключителна здравина и устойчивост за натоварената логистичнa площадка. Комбинацията от две различни номинални ширини на FASERFIX KS осигурява необходимия отводнителен обем за различните зони, като се гарантира надежност при експлоатация и дълготрайност. Отводнителните решетки, окомплектоващи улеите, също са два вида. Произведени от сферографитен чугун слотова решетка с клас на натоварване D 400 в зоната на паркинга, и Мрежовидна чугунена решетка тип GUGI с клас на натоварване Е 600, в зоните на рампите.

Екипът на ХАУРАТОН предложи ефективно решение и за завишения обем водни количества при входната бариера на логистичната база. Монолитен улей RECYFIX®MONOTEC бе инсталиран паралено на бордюра осигурявайки оптимално бързо отвеждане на дъждовните води без опасност от преливане.

FASERFIX KS: отводнителна система с повишена издръжливост

FASERFIX KS

FASERFIX KS е устойчив улей, произведен от  фибро-армиран бетон. Издръжлив на ежедневно натоварване, породено от автомобили и товарни превозни средства.  Благодарение на масивните си стени, отводнителната система гарантира висока стабилност  и сигурност. За приложения с високи натоварвания до клас F 900, като например зони за движение при търговски и обществени обекти.

  • Подсилен ъглов кант

  • Безболтово заключване SIDE-LOCK

  • Голям избор на дъждоприемни решетки

RECYFIX MONOTEC: завишен отводнителен обем

линеен-отводнител-полиамид-с-голям-водопоглъщащ-капацитет

Монтиран като един здрав, монолитен елемент с интегрирана дъждоприемна решетка, безопасна за токчета, RECYFIX MONOTEC допринася за стабилна и сигурна среда, както за пешеходците, така също и за автомобилите. Монолитният улей притежава изключително здрав и стабилен дизайн, като може да бъде инсталиран в асфалт, бетон или паважна настилка.

  • Висока степен на устойчивост: отстоява на динамичните сили, породени от завиването на превозните средства

  • Екологосъобразен: композит, направен от 100% рециклиран материал

  • Голям хидравличен капацитет: събира големи обеми повърхностни води от общирни площи

  • Монтаж без механизация: олекотен елемент за бърз, лесен и прецизен монтаж

  • Дълъг срок на експлоатация: улеите са устойчиви на замръзване и ниски температури, размразяващи соли и химикали

Други приложения, които могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?