Skip to content
Select language

Отводняване на градска инфраструктура – Созопол

Отводняването на една от най-оживените улици в Созопол ул. „Републиканска“ – същевременно важна транспортна връзка между историческата и новата част на града, мобилизира екипът на ХАУРАТОН да предложи най-подходящото решение за ситуацията. Ключов момент беше твърде обширната водосборна площ и местоположението – най-ниската точка на града, където се оттичат водите от съседни улици и покриви на сгради. Предложеното решение подсигури равномерно и бързо отвеждане на водата по най-кратък път. Постигнахме абсолютно защитена от прииждащите повърхностни води зона с привлекателна визия.

Продукт Клас на натоварване
312 m от RECYFIX HICAP F F 900
53 m от RECYFIX TRAFFIC GUGIBLOC E 600
410 m от KERBFIX D 400

Местоположение

Созопол, България
Свържете се с нас

Отводняване в условията на обширен водосбор

Отводняването на пътища е съществена част от осигуряването на безопасно и безпроблемно преминаване на превозните средства. Улица „Републиканска“ е важна артерия за града. В условията на интензивното движение голямо предизвикателство, при създаването на системата за отводняване, се оказва обширния водосбор, който обхваща повърхностните води от съседните улуци и покривите на близкостоящите сгради.

Равномерното разпределение на повърхностните води върху уличната настилка и максимално бързото им отвеждане към отводнителната система, е гарантирано посредством паралелната инсталация на отводнителен бордюр KERBFIX и отводнителен улей RECYFIX HICAP F. Благодарение на тази система е преодоляна опасността от препълване на системата, тъй като улицата е разположена в най-ниската част на града.

Преодоляване на опасността от препълване на дъждовната канализация

Всички фактори бяха обстойно разгледани:

  • Специфика на настилката, наклоните и прилежащият водосбор

  • Натовареността и интензитета на движение по време на активния ваканционен сезон

  • Подсигуряване на достатъчен обем за поемане на дъждовните води, дори в условия на проливни валежи

Натовареният трафик и решението за отводняване

Пресичанията на улиците са зоните, в които маневрите са по-интензивни, освен това доброто отводняване е от съществено значение за безопасността на движението. Системата от напречно пресичащи отводнителни улеи RECYFIX TRAFFIC GUGIBLOC подсигури надеждно отвеждане на водите за максимално кратко време при гарантирана здравина.

Отдадени на проекта

Екипът на ХАУРАТОН прие ситуацията с неотложността за откриване на ефективно работещо решение и оказа пълно съдействие през цялото време – от планирането, прецизният подбор, базиращ се на обстойни хидравлически калкулации, до финалният етап на реализацията и подпомагането и с всички необходими инсталационни детайли.

Как  да откриете правилното решение за отводняване за Вашия инфраструктурен проект?  

Доверете се на техническата експертиза

Екипът от инженери на ХАУРАТОН ежедневно се занимава с подробни въпроси относно отводняването на пътища, магистрали, гари и тунели. Доверете се на нашия опит, свържете се с нас!

Тези теми също могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?