Skip to content
Select language

Отводняване на завод за механично-биологично третиране на отпадъци в с. Яна

Отводняване на завод за механично-биологично третиране на отпадъци в с. Яна –  третиране (МБТ) на отпадъци и производство на RDF – гориво е локализиран в местност „Садината“, район Кремиковци. Заема площ от 106 204 m2, като сградите се разполагат върху 29 700m2. Заводът единствен по рода си не само в България, но и на територията на Европейския съюз и  преработва битовите отпадъци на Столична община по един модерен и екологосъобразен начин. Открит е през септември 2015 г. Капацитетът му е 410 000 тона/годишно, средно около 1 300 т/ден. Комплексът обединява няколко промишлени сгради и съоръжения с различни функции.  За външните стени са използвани стоманени сандвич панели. Околните територии са озеленени като е подсигурена свободна площ между отделните сгради.  Обектът е номиниран в категорията „Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци“ на годишните награди „Infrastructure Bulgaria Awards 2018“ на Градът Медия Груп.

Продукт Клас на натоварване
700 m от FASERFIX SUPER F 900
1 броя от AQUAFIX SKGL

Местоположение

София, България
Свържете се с нас

Обектът, освен с мащабната си площ, е свързан и с редица предизвикателства. Съблюдавайки изискванията за оптимални инвестиционни разходи, от една страна, и висока интензивност на експлоатация от опериращи тежки машини от друга, решението се взе след внимателно обследване възможните варианти за повърхностно отводняване.

Системата за отводняване, която бе избрана за обекта, предлага максимална надеждност и ефективно отвеждане на повърхностните води. Вложените продукти са с максималния клас на натоварване, с подобрена хидравлика, увеличен самопочистващ ефект, усилени стени и анкерирани поцинковани кантове.

Правилен подбор, оразмеряване и позициониране на отводнителните елементи

отводняване-на-външни-производствени-мощности-и-складови-площадки

Основната част от инсталираната система се полага на отводнителен улей FASERFIX SUPER – общо над 700 м. В допълнение на местата на пресичане и маневриране на тежкотоварна техника върху отводнителната система, в зона приемане,  ХАУРАТОН залага на отводнителен улей FASERFIX BIG BL с дължина 4 м. и дебелина на стените от 20 cm.

Екипът на ХАУРАТОН предложи ефективно решение и за пречистването на повърхностните води от петролни продукти посредством кало-маслоуловители от серията AQUAFIX SKGL с допълнително удължен корпус и увеличен пречистващ ефект.

FASERFIX SUPER устойчив на екстремни натоварвания и сили

отводнителен-улей-от-фазерфикс-бетон-за-тежки-натоварвания

Произведен от фибро-армиран бетон с устойчиви кантове, FASERFIX SUPER притежава доказан структурен дизайн за извънредна издръжливост срещу динамични натоварвания и свръх тежки товари. Поради тези си свойства този улей е идеалното решение за индустриални обекти, със сериозни и постоянни натоварвания, складови бази и логистични центрове.

  • С дълбочина на улейния кант от 40 mm и дъждоприемна решетка (с до 20 mm дебелина); с устойчива конструкция при надлъжни и напречни сили на въздействие

  • Дъждоприемните решетки са надеждно фиксирани с 8 болта на метър (постигнати 16 точки на заключване на един елемент за допълнителна здравина и сигурност)

  • Масивни стени на улейното тяло за повишена здравина и издръжливост

  • Голямо напречно сечение и висок хидравличен капацитет

Други приложения, които могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?