Skip to content
Select language

Отводняване на жилищна сграда STELLAR

Stellar е разположена в най-бързо развиващата се част на столицата, ключова локация на бул. ,,Черни връх‘‘. Със своите 13 етажа – 10 жилищни и 3 нива офисни, както и запомнящата се, иновативна архитектура, сградата се очертава като една от водещите емблеми на новосформиращия се облик на града.  Проектът е на ИПА – Иво Петров Архитекти.

Продукт Клас на натоварване
106 m от RECYFIX®STANDARD 150 тип 100 C 250
90 m от RECYFIX®STANDARD 100 тип 60 C 250
43 m от TOP X А 15+
1 броя от AQUAFIX- SKPP 1,5/150 коалесцентен сепаратор с калова яма А 15

Местоположение

София, България

Жилищна сграда Stellar ИПА Иво Петров Архитекти

Stellar – една от най-модерните и иновативни жилищни сгради в София. Вдъхновението зад проекта е стремежът на съвременния човек към балансиран и пълноценен живот в забързаната реалност на големия град. Още в началните етапи на проектиране е ясна концепцията за създаване на модерно, космополитно излъчване, в унисон със съвременния начин на живот.

Свържете се с нас сега
 Интригуващите форми и архитектурата на сградата предполагат и съответното внимание при подбора на системата за отводняване. Необходимите точки на полагане на отводнителните клонове са пряко свързани с функциите и различните натоварвания на прилежащите площи към сградата. По същия начин видимата част – дъждоприемните решетки, следват естетиката  на концепцията.

Имайки предвид функционалното разпределение на сградните вншни площи и прогнозните натоварвания – Екипът на ХАУРАТОН предлага оптимално оразмерени линейни отводнители, спрямо калкулираните обеми повърхностни води.

По този начин е гарантирано безпроблемното оттичане на дъждовните обеми, за да функционира сградата оптимално през всички сезони.

Ключовите позиции за отводняване при жилищните сгради

Най-интензивно натоварената точка за преминаване на автомобилно движение в жилищните сгради и комплекси е подходът към паркингите, както и при рампите за подземните гаражи. В случаите, когато сградата съчетава и административни функции се взема под внимание още по-интензивен автомобилен трафик в зоната около нея. В конкретния случай е използван линеен отводнител RECYFIX®STANDARD 150.  Единна визия на дъждоприемните решетки е постигната посредством прилагането на един и същи патентован дизайн – GUGI® за различните класове на натоварване.  По този начин необходимата инвестиция се свежда до оптимално решение, без това да повлиява естетическата визия.

За да предложи максимален коефициент на водопоглъщане при големите наклони на рампата, водеща до подземните нива, ХАУРАТОН предлага мрежовидна решетка от поцинкована стомана, с фини разделитли на отворите. По този начин преминаващите дъждовни води, дори и при силен поток, попадат директно в отворите на репшетката към отводнителната система.

RECYFIX STANDARD
Свържете се с нас

При най-леките градински натоварвания за отводняването на настилките е използван ТОП Х улеят.  Олекотеният вариант, заедно с полимерната дизайн – GUGI® решетка подсигуряват безпроблемно и бързо отвеждане на дъждовните води.

ТОР Х
Свържете се с нас сега

Тези приложения може също да Ви заинтересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?