Skip to content
Select language

Комплексно отводняване на пристанище „Бургас“

Пристанище Бургас е разположено в Бургаски залив, утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа осъществява обществен транспорт с национално значение. Обработва насипни и генерални товари. Обслужва пътнически и круизни кораби. Разработен е нов, мащабен проект за изграждане на Интермодален Терминал и зона за обществен достъп

Историята на пристанище Бургас стартира на 20 декември 1894 г. с указ на Княз Фердинанд І. Тържествено е открито в негово присъствие на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване. Малко преди това – през 1899 г. е запален белият бургаски фар – първият български пристанищен фар. При откриването си пристанището представлява басейн с 60 хектара площ с три кейови стени.

 

Продукт Клас на натоварване
1320 m от RECYFIX HICAP F F 900
2 броя от AQUAFIX SK2BP

Местоположение

Бургас, България
Свържете се с нас

В терминал „Изток“ на пристанището се обработват предимно генерални товари – метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др., често и насипни товари – въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати. Тук са разположени общо 14 кейови места, с обща дължина на кейовете от 965 m. Открита складова площ на терминал „Изток“ е 50 000 m2, а закритата – 44 500 m2.

 

В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Корабните места са общо 6 на брой с обща дължина 890 m. Открита складова площ на термина е 191 000 m2, закритата – 21 000 m2, от които 7000 m2 са хладилна складова площ.

Предизвикателства при отводнителните решения за Пристанище Бургас

отводнителна-система-с-голям-ретензионен-обем-за-пристанищни-зони

В рамките на проекта за рехабилитация и модернизация на съществуващата ВИК инфраструктура, стартирал още през 2013 г., изборът на решения за отводняването на терена, бе продиктуван благодарение на предложеното интересно, но и ефективно  работещо решение – системата RECYFIX HICAP F, която  комбинира в  отводнителни и канализационни характеристики.

Поради многообразието на системата RECYFIX HICAP F, бе избрана комбинация от улеи, което оптимизира допълнително разходите на инвенститора:

 • Отводняване на големи площи

 • Невъзможност за използване на паралелна канализация поради големите дължини и наличието на подпочвени води на ниска дълбочина

 • Водата трябва да се транспортира в една посока, за да се инсталира само един сепаратор и да се сведат до минимум разходите

 • Улеят да е за максимален клас на натоварване, а монтажът да е без използване на укрепване

 • Улеят да има възможност за задържане на по-големи количества вода

 • Улеят да притежава висока степен за самопочистване

RECYFIX HICAP F: голям хидравличен капацитет за тежки натоварвания

Product visualisation: RECYFIX HICAP

RECYFIX HICAP F е подходящ за отводняване на големи прилежащи площи като устоява на динамичните сили и тежките товари до клас  F 900.

 • Улейното тяло е произведено от 100% рециклиран полипропилен и е снабден с  висококачествена отводнителна шлицова решетка от чугун

 • Големият отводнителен и ретензионен обем са съчетани в една система

 • Ниско тегло в съчетание с бърз монтаж  (повдигане и монтаж от един човек)

 • Висока степен на устойчивост спрямо горива/масла, замръзване, соли и UV-лъчи

FASERFIX SUPER: отводнителен улей от фибро-армиран бетон за екстремни натоварвания

Отводнителните улеи FASERFIX SUPER са перфектни за интензивно натоварени зони от тежкотоварни машини и се използват за отводняване на пристанища и контейнерни терминали.

 • Максимална странична устойчивост чрез допълнително удебелените стени на улея като гарантираща мярка срещу тежките товари и страничните сили

 • SIDE-LOCK безболтова заключваща система с допълнително 8-болтово фиксиране предлага още по-добра защита срещу  хоризонталните движения

 • Пожароустойчивост клас A1 (незапалим) съгласно DIN 4102

 • KTL (катодно покритие) чугунени дъждоприемни решетки с устойчивост на корозия

AQUAFIX SK2BP

Коалесцентен сепаратор с калова яма и двоен байпас

Бетонните сепаратори са предназначени за отстраняване на вещества, получени от нефт, и на общо суспендирани твърди вещества от дъждовните отпадъчни води. Сепараторният резервоар е изработен от бетон, който е химически устойчив на веществата, посочени в параграф 2. 8.1.4.1 от EN 858-1, което означава, че не е необходимо допълнително защитно покритие във вътрешността на резервоара.

 

Други сфери на приложение, които могат да ви бъдат интересни

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?