Skip to content
Select language

Устойчиви Отводнителни Системи

Зелените пояси и заливните зони все повече се застрояват, което оказва натиск върху естествената способност на терена да инфилтрира повърхностни води.

Урбанизацията, непропускливите повърхности и климатичните промени се считат за фактори, които допринасят за увеличаване на дебита, което може да доведе до наводнения. Много местни власти, архитекти и предприемачи използват устойчиви отводнителни системи (SuDS) като част от своите схеми за управление на риска от наводнения.

Какво представляват устойчивите отводнителни системи?

Устойчивите отводнителни системи, имат за цел да контролират повърхностния воден отток при източника, като го съхраняват на място чрез събиране и почистване, преди водата да бъде пусната обратно в естествените водни течения.

Те могат да облекчат натиска върху вече претоварените канализационни системи и да намалят риска от наводнения в новозастроените райони, като възпроизвеждат по-естествени процеси за управление на дебита. Те могат да подобрят качеството на водата, като улавят и задържат всички вредни замърсители (въглеводороди, вредни метали, фини частици) и намаляват риска замърсената вода да попадне директно в реките, моретата и домовете на хората.

Като цяло устойчивите отводнителни системи се считат за полезни за околната среда, като осигуряват по-екологична инфраструктура и убежище за дивата природа.

Съществуват много различни видове устойчивите отводнителни системи, изборът зависи от индивидуалните ограничения на обекта.

Консултирайте се с нашите технически експерти

Устойчивите отводнителни системи се превръщат във важен елемент от дизайна на много градски, търговски и обществени сгради.

Ако имате проект за устойчиво развитие, който включва отводнителни улеи, които неизменно отвеждат водата в избрана система, с удоволствие ще Ви посъветваме кое решение е най-подходящо за Вашата схема.

Пречистване на повърхностни води: DRAINFIX CLEAN

DRAINFIX CLEAN третира повърхностните води при източника им, преди да бъдат изпуснати в естествените водни течения. Той работи на принципа на повърхностната филтрация. Това означава, че замърсителите и другите примеси се филтрират директно на повърхността.

DRAINFIX CLEAN е не само особено ефективен, но и не изисква особена поддръжка. Това е така, защото първата проверка се налага едва след около десет години (в зависимост от локалните условия). Функционалният аспект ще определи действителната необходимост от интервали за поддръжка. Ако това е необходимо, трябва да се отстрани само филтрираното замърсяване и не е необходима подмяна на субстрата.

DRAINFIX CLEAN филтрира дъждовната вода на принципа на повърхностната филтрация
Пречистване на водата с DRAINFIX

Управление на дъждовната вода с DRAINFIX CLEAN

Идеални за използване в градска среда и натоварени зони:

Компактната конструкция на отводнителната система с филтърен субстрат позволява да се използва повече пространство в сградата (например в сравнение със зелено корито). Системата може да се използва и при наличие на трафик, когато е част от градска зона.

Ефективност при екстремни климатични условия:

Големият обем на задържане на вода дава сигурност дори и в условия на проливни дъждове и по време на бури. Благодарение на стабилността на филтъра се запазва ефективността на почистването и се гарантира висока безопасност при работа.

Надеждно почистване:

HAURATON разработи филтърния субстрат CARBOTEC 100 за оптимално пречистване на водата. Той се характеризира с високо съдържание на карбонати, добро свързване на разтворените тежки метали и задържане на ултрафини частици (от 0,006 до 0,060 mm).

Издръжливост и дълготрайност:

Устойчив на непрекъснатото въздействие на екстремни климатични условия и издържа на замръзване и соли за размразяване.

Отводнителен улей за пречистване на дъждовна вода: DRAINFIX CLEAN

филтратен-отводнителен-улей-за-третиране-на-замърсени-повърхностни-води
  • Отводняване, задържане, пречистване и заустване в една система

  • Издържа на тежки натоварвания: до клас на натоварване F 900

  • Отводнителен улей от армиран с фибри бетон с дъждоприемна решетка от сферографитен чугун

  • Съответстващ на схемите за устойчиво развитие

  • Обем на задържане 71 до максимум 110 литра

  • Одобрението на DIBt гарантира максимална безопасност при проектиране и експлоатация

Повече за DRAINFIX CLEAN

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?