Skip to content
Select language

Шлицов улей FLAT

Отводнителна система за повърхности с високи естетически изисквания при ниска строителна височина за монтаж.

Вашите предимства с ШЛИЦОВ УЛЕЙ FLAT

Шлицовият отводнителен улей FLAT е монолитен елемент с шлицов отвор и плоско улейно тяло (конструктивна височина 150 или 180 mm). Системата се предлага с две различни височини на шийката (100 или 130 мм) и е особено подходяща за проекти с минимална строи­телна височина на монтаж в достъпната зона. Често изискванията на строи­телния проект са много различни: затворените улейни тела отвеждат събиращата се вода директно и обикновено са свързани с канализаци­ята. Перфорирани улейни тела се предлагат за зони, където повърхност­ните води могат да се инфилтрират директно в прилежашия терен. Ако е необходимо, двата варианта могат лесно да се комбинират. По този начин в една линейна отводнителна система могат да се реали­зират различни функции – както инфилтрация, така и отводняване. Освен това се предлагат фабрично асемблирани вътрешни и външни ъгли.

  • Възможни са две функцио­налности в рамките на една и съща система от улеи: отвод­няване и инфилтрация чрез затворена или перфорирана конструкция
  • Кошницата за улавяне на наноси в тялото на улея предпазва от задръстване с отпадъци и намалява ширината на отвора за пешеходни зони
  • Ревизионната кутия за почис­тване и поддръжка може да бъде разположена на различни места по линията на улея
  • Фабрично окомплектованите вътрешни и външни ъгли не изискват допълнителна обработка на място
  • Дискретна повърхност и отводняване за зони с високи изисквания по отношение на визия и естетика
  • Предлага се от поцинкована стомана или неръждаема стомана

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are in the category . There are no matching products to your selection here. You may find suitable products for your specific search in another category.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

HAURATON референции

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?